Blog

Vind innerlijke rust
vanuit verbinding

met jezelf &

met elkaar

Vrouwencirkels: Een Eeuwenoude Traditie voor Spirituele Groei en Verbinding

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 23 juni 2023

Voor vrouwen die een diepere verbinding met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen zoeken, kan de eeuwenoude traditie van vrouwencirkels een waardevol pad zijn. Vrouwencirkels hebben in de loop der tijd vrouwen van alle achtergronden en culturen samengebracht in een veilige en ondersteunende omgeving. In dit artikel duiken we in de geschiedenis van vrouwencirkels, hun betekenis en hoe ze kunnen bijdragen aan spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling.


De Oorsprong van Vrouwencirkels:
De geschiedenis van vrouwencirkels strekt zich uit over eeuwen en diverse culturen. In oude inheemse tradities dienden vrouwencirkels als centrale gemeenschapsplekken waar vrouwen samenkwamen om kennis, wijsheid en ervaringen te delen. Deze cirkels waren vaak gewijd aan vruchtbaarheid, geboorte, genezing en spirituele rituelen. Ze boden een ruimte waar vrouwen elkaar konden ondersteunen en waar de unieke kracht van vrouw-zijn werd erkend en gevierd.


Het Belang van Vrouwencirkels in de Moderne Tijd:
In de moderne samenleving, waarin vrouwen vaak te maken hebben met hectische schema's, drukke carrières en diverse verantwoordelijkheden, zijn vrouwencirkels een essentiële toevlucht geworden. Vrouwencirkels bieden een veilige ruimte voor zelfzorg, reflectie en groei. Ze stellen vrouwen in staat om authentiek te zijn, hun ervaringen te delen en emotionele steun te ontvangen van gelijkgestemde vrouwen.


De Kracht van Verbinding en Gemeenschap:

Een van de meest waardevolle aspecten van vrouwencirkels is de mogelijkheid om verbinding te maken met andere vrouwen. Het delen van persoonlijke verhalen, uitdagingen en triomfen in een ondersteunende omgeving kan helend en transformerend zijn. Vrouwencirkels bevorderen zusterlijke verbondenheid en versterken het gevoel van gemeenschap, wat cruciaal is voor spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling.


Rituelen en Praktijken binnen Vrouwencirkels:
Vrouwencirkels omvatten vaak rituelen en praktijken die gericht zijn op zelfontdekking en transformatie. Meditatie, ademwerk, dans, zang, creatieve expressie en ceremoniële handelingen worden vaak gebruikt om de verbinding met de innerlijke wijsheid en intuïtie te versterken. Deze praktijken kunnen vrouwen helpen om diepere lagen van zichzelf te verkennen en te groeien op spiritueel en persoonlijk niveau.


Spirituele Groei en Persoonlijke Ontwikkeling:
Vrouwencirkels bieden een vruchtbare bodem voor spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. Door zich te verbinden met andere vrouwen en hun eigen innerlijke wijsheid, kunnen vrouwen hun zelfbewustzijn vergroten, persoonlijke blokkades overwinnen en hun unieke gaven en doelen ontdekken. Vrouwencirkels fungeren als krachtige ondersteuningsnetwerken die vrouwen in staat stellen om hun volledige potentieel te omarmen en te stralen in de wereld.


Vrouwencirkels hebben een rijke geschiedenis en blijven een waardevolle praktijk voor vrouwen die openstaan voor spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Door deel te nemen aan vrouwencirkels kunnen vrouwen een diepere verbinding met zichzelf, anderen en het grotere geheel ervaren. Deze cirkels bieden een veilige en ondersteunende ruimte waar vrouwen hun ervaringen kunnen delen, spirituele groei kunnen bevorderen en zich kunnen laten inspireren door de kracht en wijsheid van andere vrouwen. Dus waarom niet jezelf toestaan ​​om deel te nemen aan deze eeuwenoude traditie en je eigen reis van spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling te omarmen?

De Geschiedenis van de Vrouwencirkel

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 1 juni 2023

De geschiedenis van vrouwencirkels gaat ver terug en is te vinden in verschillende culturen over de hele wereld. Hoewel de specifieke vormen en rituelen kunnen variëren, hebben vrouwencirkels altijd gediend als belangrijke gemeenschapsbijeenkomsten voor vrouwen. Hieronder volgen enkele belangrijke momenten en aspecten van de geschiedenis van vrouwencirkels:


  1. Oudheid: In de oudheid vormden vrouwencirkels een integraal onderdeel van vele inheemse culturen. Ze waren gewijd aan vrouwelijke godheden en dienden als heilige plekken waar vrouwen samenkwamen voor geboorte, vruchtbaarheidsrituelen, heling, spirituele praktijken en het doorgeven van vrouwelijke wijsheid van generatie op generatie.

  2. Heksenprocessen en vervolging: In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd werden veel vrouwen die zich bezighielden met genezing, spiritualiteit en rituelen buiten de gevestigde religieuze orde beschouwd als heksen en vervolgd. Vrouwencirkels werden vaak verboden en onderdrukt tijdens deze periode van heksenprocessen.

  3. Heropleving in de 20e eeuw: In de 20e eeuw begon er een heropleving van vrouwencirkels plaats te vinden. In de jaren 1960 en 1970, tijdens de tweede feministische golf, kwamen vrouwen samen om hun ervaringen te delen, bewustzijn te vergroten en te vechten voor gendergelijkheid. Deze bijeenkomsten waren vaak politiek georiënteerd en dienden als platforms voor actie en verandering.

  4. Spirituele bewegingen: In dezelfde periode ontstonden er ook spirituele bewegingen die vrouwencirkels omarmden als een manier om de spirituele kracht en het potentieel van vrouwen te benadrukken. Vrouwen begonnen samen te komen om spirituele praktijken te beoefenen, te mediteren, te onderwijzen en elkaar te ondersteunen in hun persoonlijke groei.

  5. Hedendaagse vrouwencirkels: In de afgelopen decennia hebben vrouwencirkels een wijdverbreide populariteit gekregen. Ze zijn nu te vinden in diverse vormen, zoals informele bijeenkomsten in privéhuizen, gestructureerde groepen met facilitators of workshops en retraites gericht op specifieke thema's. Vrouwencirkels bieden vrouwen een veilige en ondersteunende ruimte om hun ervaringen te delen, te groeien en elkaar te inspireren.

Het is belangrijk op te merken dat vrouwencirkels tegenwoordig steeds meer worden erkend als inclusieve ruimtes, open voor vrouwen van verschillende achtergronden, identiteiten en ervaringen. Er wordt gestreefd naar diversiteit en het creëren van veilige ruimtes waarin alle vrouwen zich welkom voelen.

In de moderne tijd hebben vrouwencirkels een transformatieve kracht. Ze bieden een plek waar vrouwen zich kunnen verbinden met hun innerlijke wijsheid, hun stem kunnen vinden, hun eigenwaarde kunnen versterken en empowerment kunnen ervaren. Vrouwencirkels dragen bij aan het creëren van een wereld waarin vrouwelijke energie en gemeenschap worden gevierd en gewaardeerd.

5 voordelen van deelnemen aan een online vrouwencirkel

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 16 mei 2023

Het deelnemen aan een online vrouwencirkel biedt verschillende voordelen.

  1. Toegankelijkheid en gemak: Online vrouwencirkels bieden het voordeel van gemak en toegankelijkheid. Je kunt deelnemen vanuit het comfort van je eigen huis, zonder dat je je hoeft te verplaatsen. Dit is vooral handig voor vrouwen met drukke schema's, verantwoordelijkheden of fysieke beperkingen. Online vrouwencirkels maken het mogelijk om deel te nemen aan waardevolle gemeenschapservaringen zonder grote logistieke uitdagingen.

  2. Verbinding over grenzen heen: Het online karakter van vrouwencirkels maakt het mogelijk om deel te nemen aan een diverse en internationale gemeenschap van vrouwen. Je kunt verbinding maken met vrouwen van over de hele wereld, die verschillende perspectieven, culturen en achtergronden met zich meebrengen. Dit verbreedt je horizon, stimuleert inclusiviteit en biedt de mogelijkheid om te leren van anderen met diverse ervaringen en wijsheid.

  3. Flexibiliteit in planning: Online vrouwencirkels bieden vaak flexibiliteit in planning. Ze kunnen worden aangeboden als live sessies waarbij je op een specifieke tijd deelneemt, maar ook als opgenomen sessies die je op een later tijdstip kunt bekijken. Dit stelt je in staat om deel te nemen aan vrouwencirkels op een tijdstip dat voor jou het beste uitkomt, rekening houdend met je persoonlijke schema en verplichtingen.

  4. Diepere zelfreflectie: De online omgeving biedt een veilige ruimte voor diepere zelfreflectie. Omdat je fysiek op je eigen plek bent, kun je je meer op je gemak voelen om openhartig te zijn en je gedachten, gevoelens en ervaringen te delen. Dit bevordert een dieper niveau van zelfonderzoek en persoonlijke groei, terwijl je tegelijkertijd wordt ondersteund door de gemeenschap van vrouwen die deel uitmaken van de cirkel.

  5. Diverse thema's en expertise: Online vrouwencirkels kunnen zich richten op verschillende thema's en worden vaak geleid door deskundige facilitators. Je kunt deelnemen aan vrouwencirkels die specifiek gericht zijn op onderwerpen zoals zelfliefde, persoonlijke groei, spiritualiteit, creativiteit, moederschap, relaties en nog veel meer. Dit stelt je in staat om je specifieke interesses en behoeften te verkennen en te leren van de kennis en ervaring van anderen.

Kortom, deelnemen aan een online vrouwencirkel biedt toegankelijkheid, internationale verbinding, flexibiliteit, diepere zelfreflectie en de mogelijkheid om te leren van diverse thema's en expertise. Het kan een waardevolle bron van ondersteuning, groei en empowerment zijn voor vrouwen die openstaan voor spirituele en persoonlijke ontwikkeling.

Wat is een vrouwencirkel?

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 26 april 2023

Een vrouwencirkel is een groep vrouwen die regelmatig samenkomen om te delen, te leren en te groeien. Het is een veilige ruimte waar we ons kunnen uiten, verhalen kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen en inspireren. Het doel van een vrouwencirkel is om een gemeenschap te creëren waarin vrouwen zich gehoord en gezien voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk en spiritueel niveau.


Vrouwencirkels zijn belangrijk omdat ze vrouwen de kans bieden om hun eigen stem te vinden en te versterken. Vaak voelen we ons niet gehoord of begrepen in de maatschappij, en een vrouwencirkel biedt ons de mogelijkheid om onszelf te uiten en om te luisteren naar anderen. Vrouwencirkels kunnen ook bijdragen aan jouw persoonlijke groei door middel van zelfreflectie, het delen van ervaringen en het leren van elkaar.


Daarnaast kunnen vrouwencirkels bijdragen aan gemeenschapsvorming. Door samen te komen in een veilige en ondersteunende omgeving, kunnen we een gevoel van verbinding en samenhorigheid ervaren. Dit kan leiden tot sterke en duurzame relaties tussen de deelnemers en tot de oprichting van een gemeenschap die zich richt op wederzijdse ondersteuning en groei.


Kortom, vrouwencirkels bieden ons de mogelijkheid om onszelf te uiten, te leren en te groeien, en dragen bij aan gemeenschapsvorming en verbinding.

Waarom zou je deelnemen aan een (online) vrouwencirkel?

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 30 maart 2023

Als vrouw kan het soms een uitdaging zijn om een veilige ruimte te vinden waar je je vrij kunt uiten en begrepen kunt voelen. Een online vrouwencirkel kan echter een uitstekende gelegenheid bieden om verbinding te maken met andere vrouwen en een gevoel van gemeenschap te ervaren. Hieronder bespreken we enkele redenen waarom je zou kunnen overwegen om deel te nemen aan zo een cirkel.

1. Verbinding
Een vrouwencirkel kan een veilige ruimte bieden waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt uiten zonder angst voor veroordeling. Het kan een plek zijn waar je je verbonden voelt met andere vrouwen en waar je steun en begrip kunt vinden. Door deel te nemen aan een vrouwencirkel kun je jezelf openstellen voor nieuwe vriendschappen en relaties die je kunnen helpen groeien en bloeien.

2. Spirituele groei
De volle maan wordt vaak geassocieerd met spirituele groei en transformatie. Het kan een tijd zijn om oude patronen los te laten en nieuwe inzichten en ervaringen te omarmen. Door deel te nemen aan een vrouwencirkel voor de volle maan, kun je jezelf openstellen voor deze mogelijkheden en jezelf uitdagen om te groeien en te evolueren.

3. Zelfreflectie
De weegschaal is een teken dat geassocieerd wordt met balans en harmonie. Door deel te nemen aan een vrouwencirkel, kun je jezelf uitnodigen om te reflecteren op je eigen leven en relaties. Je kunt manieren vinden om meer balans en harmonie te creëren en jezelf uitdagen om te groeien en te evolueren.

4. Empowerment
Een vrouwencirkel kan ook een gevoel van empowerment bieden. Door deel te nemen kun je jezelf uitdagen om je eigen kracht en potentieel te erkennen en te omarmen. Je kunt jezelf zien als een krachtige en capabele vrouw en jezelf uitdagen om te groeien en te evolueren.

Een online vrouwencirkel kan een waardevolle ervaring zijn voor volwassen vrouwen die op zoek zijn naar verbinding, spirituele groei, zelfreflectie en empowerment. Het kan een veilige ruimte bieden waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt uiten zonder angst voor veroordeling. Het kan een plek zijn waar je steun en begrip kunt vinden en waar je kunt groeien en bloeien. Als je geïnteresseerd bent in het deelnemen aan een vrouwencirkel, ben je zeer welkom.

Vrouwencirkels en de nieuwe maan in Ram

door Tiny Sanders (@tinysanders.be_vrouwencirkels), 21 maart 2023

De nieuwe maan in Ram is een krachtige tijd voor vrouwen om zich te verbinden met hun innerlijke vuur en hun doelen en verlangens te manifesteren. Het is een tijd van opnieuw beginnen en het nemen van actie. Een manier om deze energie te versterken is door deel te nemen aan vrouwencirkels.

Vrouwencirkels zijn bijeenkomsten van vrouwen die samenkomen om te delen, te helen en te groeien. Het is een veilige ruimte waar vrouwen hun verhalen en ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Vrouwencirkels zijn al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de vrouwelijke gemeenschap en worden steeds populairder in onze moderne tijd.

Tijdens de nieuwe maan in Ram kunnen vrouwencirkels een krachtige manier zijn om de energie van de maan te versterken. Samen kunnen vrouwen hun intenties zetten en hun doelen en verlangens delen. Door dit te doen, kunnen ze elkaar ondersteunen en aanmoedigen om actie te ondernemen en hun dromen waar te maken.

Een vrouwencirkel kan ook een plek zijn om te mediteren en te reflecteren op wat er in ons leven gebeurt. Het kan een plek zijn om te rouwen en te helen, of om te vieren en te juichen. Het is een plek waar vrouwen zich kunnen verbinden met hun innerlijke wijsheid en hun intuïtie kunnen versterken.

Als je nog nooit deelgenomen hebt aan een vrouwencirkel, kan het een beetje eng zijn om de eerste stap te zetten. Maar wees gerust, vrouwencirkels zijn een veilige en ondersteunende omgeving. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je gesteund voelt door andere vrouwen.

Dus als je je geroepen voelt om deel te nemen aan een vrouwencirkel tijdens de nieuwe maan in Ram, ga ervoor! Het kan een krachtige manier zijn om jezelf te verbinden met je innerlijke vuur en je doelen en verlangens te manifesteren. Het kan ook een plek zijn om nieuwe vriendinnen te maken en je te verbinden met andere gelijkgestemde vrouwen.Vrouwencirkels

door Maartje Heestermans (@thewoman_inthewoods), 5 oktober 2022

Ik weet nog de eerste keer dat ik over vrouwencirkels hoorde en ik dacht: 'Hiervoor zijn vrouwen in het verleden op de brandstapel gegooid. Voor het samenkomen van vrouwen, zonder het alziend en toestemming-gevende oog van een man. Yes, daar moet ik zijn!'  Ik geef wel toe, de eerste keer was zeker niet zo spannend als ik het in mijn eigen hoofd had gemaakt. Gesproken over aloude geheimen en wereldheerschappij is er niet geweest. Nee, allesbehalve. Maar wie weet zijn die bijeenkomsten wel ergens anders te vinden, dus geef de moed nog niet op ;)


Al was het niet zo spannend zoals ik het in mijn hoofd had gemaakt, stress had ik wel. Delen wat er in mijn leven gebeurt met totaal onbekende vrouwen... Wat zou ik delen, wat is er interessant, wat gaan ze denken, wat gaan ze zeggen… ? Je kent de mallemolen van een vrouwenbrein wellicht maar al te goed. Het begon al moeilijk… Na de intro gegeven door Tiny, werd de vraag gesteld om je voor te stellen. Wie ben je, wat brengt je hier en hoe voel je je op dit moment? Ja, dat waren vragen waar ik zelf geen antwoord op had. Hoe kan ik daar nu in het kort op antwoorden? Maar het was toch niet zo moeilijk als ik het mezelf had gemaakt. Stories of our lives, nietwaar? Heel simpel: "Ik ben Maartje, 30 jaar en woon in Essen. Ik ben hier omdat ik een gratis cirkel van Tiny heb gekregen en ik wil wel eens zien wat dit me kan brengen. Hoe voel ik me? Wel, ik vind het spannend." Zo, dat was het. Even ontstressen tot het volgende deel.


Na de meditatie/visualisatie was het weer zo ver: een deelronde. Ikzelf en de andere vrouwen die aanwezig waren, hadden 5 minuten om te praten over wat we wilden. Of niet te praten. 5 HELE MINUTEN! Dat was langer dan dat ik ooit over mezelf gepraat had. Daar draaide die molen weer… Ik was niet als eerste, thank God! Er waren een paar vrouwen voor me en ik luisterde half naar wat ze zeiden. In mijn eigen hoofd bleef de molen draaien met wat ik ging zeggen en met een half oor luisterde ik naar het verhaal van een ander. Tot iets mijn aandacht trok: Het verhaal van de vrouw op mijn scherm. Ondanks dat zij helemaal iemand anders was, met een ander leven, een andere afkomst, een andere voorgeschiedenis (voor zover ik kon opmaken), vertelde zij iets waar ik mij in herkende. En dat was de eerste keer waar ik het gevoel “Hé, ik ben niet alleen” leerde kennen. Iets wat in haar verhaal, haar leven, voortkwam, kwam niet alleen voor in mijn leven maar ook in de levens van de andere aanwezige vrouwen. Vrouwen die elkaar nog nooit gezien of gesproken hadden, hadden ongeveer dezelfde dingen in het leven meegemaakt of dezelfde les uit hun leven getrokken.


“Dank je om te delen, Maartje het is aan jou.” F*CK! Ik was zo meegegaan in de verhalen van de andere vrouwen dat ik niet meer had nagedacht over wat ik ging delen. En dat viel op. Mijn vijf minuten begonnen te lopen en zo ook mijn woorden. Ik was een sneltrein van woorden en ik sprong van de hak op de tak. Al een geluk dat er niet geantwoord of ingegaan mag worden op de verhalen, want anders ben ik er zeker van dat er iemand gevraagd had om opnieuw te beginnen. Wat was me dat? Maar blijkbaar klopt het spreekwoord “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.” wel. Ik was niet te stoppen. Oké, ik kreeg de 5 minuten niet vol gepraat en dat voelde ook enorm ‘akward’, maar ik kreeg een opgelucht gevoel. Dingen waar ik met niemand over kon praten, kon ik tijdens deze tijd kwijt. En al weet ik niet meer wat ik net allemaal verteld had, ik weet wel dat ik er zelf inzichten door kreeg. Door te uiten wat er in je hoofd speelt, krijgen je gedachten een heel andere dimensie. Je krijgt een andere kijk op de dingen.


Toen iedereen gedeeld had, werd er een inzichtkaartje getrokken en dan het rondje positief om af te sluiten. Het kaartje dat door het universum naar mij gestuurd werd, was er “boenk op”. En bij de rest van de aanwezigen ook. Moeilijk begonnen, dan eindigen we moeilijk ook. Want antwoorden op de zinnen “ik ben goed in, ik ben trots op en ik ben dankbaar voor…” Ja seg… Ik dacht dat zo’n cirkel ontspannend ging zijn… Uiteindelijk heb ik op alle drie wel kunnen antwoorden maar dat had toch even zijn tijd nodig. Wat op zich ook al genoeg zegt over mijn ‘state of mind’ toen.


Wat een ervaring! Een cirkel vanuit ‘the comfort of your own home, in the discomfort of your own thoughts/feelings’. Hoe stresserend ik het in het begin vond, hoe opgelucht en zalig vond ik het toen het was afgelopen. Vergelijk het met een biecht in een kerkstoel. Maar zonder de verplichte wees-gegroetjes erna. En oké, ook geen wijn en geen hostie. Maar wel thee of water. Wat je zelf wil ;) En wat voor powervrouwen in die cirkel! Telkens opnieuw! Die verhalen, die gelijkenissen, maar ook die tegenpolen, die ervaringen van anderen, de wijsheden, mijn eigen inzichten, zoveel meer waard dan een bingewatch-sessie (en dit komt van een fervente Netflix and chill fan!)


Ondertussen volg ik al bijna 2,5 jaar cirkels, op maandelijkse basis. Ik zit mee in een traject waar we voor een jaar lang elke maand samenkomen met een vaste groep vrouwen, maar ik volg ook nog “losse” cirkels. Ik weet nu wel de antwoorden op de gestelde vragen en ben geen TGV meer. Je kan zeggen dat ik een boemeltrein ben die stopt bij meerdere stationnetjes. Maar die stationnetjes zijn wel gelinkt aan elkaar. Door de jaren heen kreeg ik meer vat op mijn gedachten. Door de inzichten van mezelf of van andere vrouwen, heb ik wijsheden verworven waar ik anders nu nog op zat te wachten.

Ik omschrijf het vaak als “verplichte” zelfzorg. Ik “verplicht” me ertoe om die cirkels te volgen omdat ik weet dat ze zo’n meerwaarde betekenen in mijn leven. En niet alleen voor mij. Een uur waarin meerdere momenten zijn gereserveerd voor mij, en mij alleen. Zonder dat iemand hier op reageert, oordeelt of vragen stelt. Meerdere momenten waar ik mijn gedachten eens kan horen zonder die interne stemmen met hun mening erover. Gewoon ik en mijn gedachten. En eigenlijk, meer moet dat niet zijn.


Hallo, mijn naam is Maartje. Ik ben 32 jaar en woon in Essen. Ik ben hier aanwezig omdat ik weet wat delen in een cirkel voor me betekent en ik hou van mijn me – time. Ik voel me op de moment lekker zen. En dan geef ik het woord door aan… jou.Just singing in the rain

door Sofie Broos (@koningsbroos_sofie)

oorspronkelijk gepubliceerd op www.simplysodesign.com

Een maand geleden zaten we nog te kreunen van de hitte, verlangend naar de regen. En voila, geduld wordt beloond, want het regende, pijpenstelen. Niet handig als de school net een fietsuitstap heeft gepland (die heel wijselijk ook werd afgelast), maar de natuur is er zo blij mee. En ik ook. Alles lijkt nu weer, even, groener. Al hangt de herfst ook wel in de lucht. En ook dat vind ik fijn. Gezellige avonden die in het verschiet liggen.


Avonden die gevuld gaan worden met spinnen, want vanaf 27 september geef ik mijn eerste spinles. Wat een uitdaging. Hoe fijn dat ik mijn passie kan en mag delen met anderen. Want dat is het. Een passie.

Vandaag nam ik ook deel aan de Vrouwencirkel. Ja, een vrouwencirkel. En het is alles wat jij net niet denkt. We kennen elkaar niet, maar komen online samen in een veilige omgeving. Wat we gemeen hebben? Vrouw zijn. We luisteren, geven geen oordeel of advies (wat soms heel erg moeilijk is, want de verhalen van anderen kruipen soms erg onder je vel), we wenen, we zeggen niets, we zijn aanwezig, we verbinden. Ja, ook online! En daar gaat zo een kracht van uit. Dat geeft inzicht. Rust. Een moment volledig tot jezelf komen. Wetende dat het daar blijft en er geen adviezen volgen, is zo een bevrijding. Ik kan het alleen maar aanraden om eens deel te nemen. Iets delen mag, maar hoeft niet. Je mag ook luisteren. Neem maar eens een kijkje op www.tinysanders.be. Een geweldige vrouw, die initiatief neemt om cirkels in de wereld te zetten. Krachtig, eerlijk, puur.


Liefs,

Sofie